GLOBAL- PRO s.r.o.

Vaše problémy jsou naší starostí...

Globálně a profesionálně se postaráme o vzestupný chod Vaší firmy a výkonnost Vašich zaměstnanců.

Máme mnoho spokojených zákazníků a dalším z nich můžete být i Vy. 

Způsob spolupráce a jak se projevuje u našich klientů spolupráce s námi.

Zavádíme nejrychleji a nejkvalitněji Vámi vybraný systém managementu, máme 100% úspěšnost při certifikacích i díky dlouholeté zkušenosti s výstavbou systémů managementu a zajišťování komplexních služeb v podnikové ekologii, BOZP a PO v mnoha oborových odvětvích. Kompletní dokumentaci zpracováváme pro Vás na klíč bez dalších příplatků a vícenákladů. Zaměstnáváme vysoce kvalitní konzultanty ­ specialisty, kteří se neustále oborově vzdělávají. Podporujeme klienty při získání dotací z programů vyhlášené vládou České republiky. Působíme ve většině krajů ČR, jsme Vám schopni zpracovat bezkonkurenční nabídku na základě naší cenové politiky s jasnou konečnou cenou, která se nenavyšuje o žádné další částky. Zvýšení konkurenceschopnosti Vaší společnosti, zlepšení image, zvýšení podílu na trhu, ... Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti ve vztahu k třetím zainteresovaným stranám (peněžní ústavy, veřejná správa, zákazníci, atd.). Inovačním krokem v rámci řízení organizace, zlepšování a zefektňování hlavních procesů organizace. Zvyšování zisku s ohledem na bezpečnost práce a s ohledem na ekologii. Eliminace pokut za neplnění požadavků environmentální legislativy ČR, legislativy BOZP a PO, snížení rizika havárií, zvýšení prevence.

Seznam služeb, které Vám můžeme poskytnout:

Naše certifikáty a osvědčení

Toto je jen část toho, co Vám můžeme nabídnout. Zavolejte nám pro kompletní nabídku našich služeb.

Kontakt

GLOBAL-PRO s.r.o.
Vodní 2146
Litvínov
436 01
Česká republika
IČ:
27307913
DIČ:
CZ27307913