GLOBAL- PRO s.r.o.

  • Globálně a profesionálně se postaráme o vzestupný chod Vaší firmy a výkonnost Vašich zaměstnanců.
  • Máme mnoho spokojených zákazníků a dalším z nich můžete být i Vy.

Způsob spolupráce a jak se projevuje u našich klientů spolupráce s námi.

Image​Zavádíme nejrychleji a nejkvalitněji Vámi vybraný systém managementu, máme 100% úspěšnost při certifikacích i díky dlouholeté zkušenosti s výstavbou systémů managementu a zajišťování komplexních služeb v podnikové ekologii, BOZP a PO v mnoha oborových odvětvích.


  • Kompletní dokumentaci zpracováváme pro Vás na klíč bez dalších příplatků a vícenákladů
  • Zaměstnáváme vysoce kvalitní konzultanty ­ specialisty, kteří se neustále oborově vzdělávají
  • Podporujeme klienty při získání dotací z programů vyhlášené vládou České republiky
  • Působíme ve většině krajů ČR, jsme Vám schopni zpracovat bezkonkurenční nabídku na základě naší cenové politiky s jasnou konečnou cenou, která se nenavyšuje o žádné další částky

Toto je jen část toho, co Vám můžeme nabídnout. Zavolejte nám pro kompletní nabídku našich služeb.   

  • Zvýšení konkurenceschopnosti Vaší společnosti, zlepšení image, zvýšení podílu na trhu
  • Zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti ve vztahu k třetím zainteresovaným stranám (peněžní ústavy, veřejná správa, zákazníci, atd.). Inovačním krokem v rámci řízení organizace, zlepšování a zefektňování hlavních procesů organizace.
  • Zvyšování zisku s ohledem na bezpečnost práce a s ohledem na ekologii
  • Eliminace pokut za neplnění požadavků environmentální legislativy ČR, legislativy BOZP a PO, snížení rizika havárií, zvýšení prevence