Koordinátor BOZP na staveništi

Koordinátor BOZP na staveništi​Zajištění komplexních služeb Koordinátora BOZP na staveništi

Budou-­li na staveništi působit více než jeden zhotovitel stavby, je zadavatel stavby povinen, dle Zákona č. 309/2006 Sb., určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora je při přípravě díla (zpracování Ohlášení stavby a Plánu BOZP, včetně předání na místně příslušný Inspektorát práce) a při jeho realizaci (pravidelné kontroly na staveništi). Koordinátorem musí být osoba odborně způsobilá (OZO).

Koordinátor BOZP nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.