Organizační normy

Organizační normyZpracování organizačních norem společnosti

Tyto normy Vám můžeme zpracovat komplexně v souladu se stávající právní legislativou, zejména se Zákoníkem práce.

Organizační řád slouží nejen ke zjednodušení chodu každé firmy, ke zhospodárnění sféry řízení a toku informací. Přesně specifikované povinnosti a požadavky v Popisech pracovních funkcí Vám pomohou při výběru kandidátů na obsazení jednotlivých pracovních postů a při hodnocení výsledků práce zaměstnanců Vám poslouží Hodnotící systém zaměstnanců. Jedině na základě neplnění pracovních povinností se můžete rozloučit s těmi, kteří nejsou pro firmu přínosem. Obdobně Vám zpracujeme Pracovní řád a pro lepší přehled v písemnostech ve Vaší společnosti Vám zpracujeme Spisový, Skartační a Archivační řád.